Werken bij Vandermeer Installaties? Bekijk onze E-Monteur & W-Monteur vacatures!

Groepenkast

Alles wat u moet weten over groepenkasten, meterkasten en schakelkasten.

FAQ

Meest gestelde vragen met antwoorden over groepenkasten, meterkasten en schakelkasten.

Een groepenkast is de schakel/verdeelinrichting die in de meterkast wordt geplaatst. In de volksmond wordt de meterkast ook weleens als groepenkast benoemd en andersom.

De meterkast is in de volksmond de gehele ruimte waarin de groepenverdeler (oftewel groepenkast) is geplaatst. In de meterkast zijn ook vaak de gas- en watervoorzieningen geplaatst.

De norm NEN 2768 geeft de volgende definitie aan de meterkast:

Afgescheiden ruimte ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur voor de voorziening van gas, water, elektriciteit, elektronische communicatienetwerksignalen en, voor zover van toepassing, verwarming of koeling via het openbare net voor warmte- of koudedistributie.

Met schakelkast wordt in de meeste gevallen schakel-/verdeelinrichtingen bedoeld. Deze worden voornamelijk toegepast in industriële toepassingen. Maar ook hier hebben we het over een ‘verzamelterm’.

De NEN-EN-IEC 61439-1 geeft de volgende definitie voor de term schakelinrichting:

Een combinatie van één of meer laagspanningsschakeltoestellen met de daarbij behorende besturings-, meet-, signalerings-, beveiligings- en regeluitrusting met alle inwendige elektrische en mechanische verbindingen en constructiedelen.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij maken graag tijd voor u vrij om alle mogelijkheden te bespreken.